TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK IMUNI s.r.o.-nál történő feldolgozásáról.

(a továbbiakban: „IMUNI”)

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) értelmében ezúton teszünk eleget a GDPR 13. és azt követő cikkei szerinti tájékoztatási kötelezettségnek.

 

Adatkezelő és elérhetőségek

 

A személyes adatok adatkezelője, vagy adott esetben adatfeldolgozója az IMUNI s.r.o. társaság, székhelye Bezručova 1863/58, 692 01 Mikulov, azonosító száma 09715541, bejegyezve a brünni regionális bíróságon vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, betétlap 120465.

 

Ha az érintett az adatkezelés során kapcsolatba kíván lépni az adatkezelővel, azaz az IMUNI-val, az adatkezelővel a +420 604 257 007 telefonszámon, az support@imuni.eu e-mail címen, vagy az adatkezelő, az IMUNI székhelyén lehet kapcsolatba lépni.

 

Az IMUNI nyilatkozata

 

Az IMUNI kijelenti, hogy a GDPR és a személyes adatok kezeléséről szóló 110/2019. sz. törvény értelmében vett személyes adatok kezelőjeként megfelel a vonatkozó jogszabályok, különösen a már hivatkozott GDPR által előírt valamennyi jogi kötelezettségnek. Az érintettek valamennyi személyes adatát kizárólag érvényes jogalapon (szerződés teljesítése, jogos érdek, jogi kötelezettség vagy az adatkezeléshez való hozzájárulás) kezeli.

 

Az adatfeldolgozás hatóköre

 

Az IMUNI üzleti tevékenységeinek ellátásával összefüggésben az alábbi mértékben dolgozza fel és tárolja ügyfelei vagy potenciális ügyfelei személyes adatait:

 

potenciális ügyfelek

 

ügyfél neve és vezetékneve, titulus

 

e-mail cím

 

nem regisztrált ügyfelek

 

ügyfél neve és vezetékneve, titulus

 

telefonszám

 

e-mail cím

 

állandó lakcím, levelezési cím

 

banki adatok

 

számlázási adatok

 

regisztrált ügyfelek felhasználói fiókkal és forgalmazókkal

 

ügyfél neve és vezetékneve, titulus

 

telefonszám

 

e-mail cím

 

állandó lakcím, levelezési cím

 

születési dátum

 

banki adatok

 

számlázási adatok

 

fényképek, audiovizuális felvételek

 

Az adatkezelés célja és jogalapja

 

Az IMUNI az érintettek személyes adatait a következő célokra használja fel:

 

a szerződéses kapcsolat megfelelő teljesítésének biztosítása – a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés megfelelő teljesítése céljából történő feldolgozás

 

A jelen dokumentum 3. b) és c) pontjában felsorolt valamennyi személyes adat kezelése a szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges. Ha az érintett nem járul hozzá adatainak e célból történő megadásához, a szerződés nem köthető meg. Az IMUNI jogosult a személyes adatok ezen körét tovább feldolgozni annak érdekében, hogy az ügyféllel való vita esetén megvédje jogait.

 

Könyvelés – a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti törvényen alapuló adatkezelés

 

A szükséges mértékben személyes adatok kezelésére is sor kerül az IMUNI azon jogi kötelezettségének teljesítése céljából, hogy az adózásra és a számvitelre vonatkozó előírásoknak megfelelően nyilvántartást vezessen bevételeiről és kiadásairól, a kapott kifizetésekről és gazdálkodásáról.

 

Közvetlen marketing – a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdeken alapuló adatkezelés.

 

Az IMUNI jogosult az ügyfél elektronikus címét és telefonszámát az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló törvény 7. § (3) bekezdése alapján az ügyfél számára már nyújtott szolgáltatásokhoz hasonló, saját szolgáltatásaival kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció terjesztése céljából felhasználni. A jogos érdek ebben az esetben az IMUNI azon szándéka, hogy továbbfejlessze üzleti tevékenységét.

 

Közvetlen marketing – hozzájáruláson alapuló adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében.

 

Az IMUNI az érintettek személyes adatait a név és vezetéknév, e-mail cím és telefonszám körében olyan érintett kifejezett hozzájárulása alapján is kezelheti, aki nem ügyfél, és aki önkéntesen feliratkozik az IMUNI üzleti tevékenységével kapcsolatos kereskedelmi kommunikációra.

 

Reklámcélok – a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében az adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés.

 

Az IMUNI a forgalmazók személyes adatait marketing, reklám, promóciós és kereskedelmi célokra történő felhasználás céljából fénykép- vagy audiovizuális felvételek erejéig kezeli, az adatkezelő, majd a forgalmazók tevékenységének megismertetése és a nyereség maximalizálása érdekében. Az IMUNI kifejezetten kijelenti, hogy ezeket az adatokat az IMUNI profilján keresztül közzéteheti az ügyintéző weboldalán és a közösségi hálózatokon is.

 

A forgalmazói hálózatok áttekintése – a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerinti, az adatkezelő jogos érdekén alapuló feldolgozás.

 

Az IMUNI a forgalmazók személyes adatait a név, e-mail cím és telefonszám körében azzal a céllal dolgozza fel, hogy ezeket az információkat az IMUNI ugyanazon forgalmazói ágán belül a felettes forgalmazóknak nyújtsa, azzal a szándékkal, hogy javítsa az egyes forgalmazók értékesítési teljesítményét, az alacsonyabb szintű forgalmazók edzését és motiválását, hogy növekedjenek és magasabb szintre lépjenek.

 

Cookies

 

Az IMUNI weboldalának meglátogatásakor az IMUNI szervere kis mennyiségű adatot küld az érintett eszközére, és ott tárolja, majd minden további látogatáskor visszaküldi az adatokat a szervernek – ez a rövid szöveges fájl egy meghatározott karaktersorozatot tartalmaz az érintettre vonatkozó egyedi információkkal, és cookies ismert.

 

A törvény kimondja, hogy a cookies akkor tárolhatók az eszközön, ha az adott weboldal működéséhez feltétlenül szükségesek. Minden más típusú cookies az eszköz tulajdonosának hozzájárulása szükséges. A legtöbb böngésző úgy van beállítva, hogy elfogadja a cookies. Az érintetteknek azonban lehetőségük van arra, hogy böngészőjüket úgy állítsák be, hogy blokkolja a sütiket, vagy tájékoztassa őket a sütik küldéséről. Sütik nélkül azonban egyes szolgáltatások vagy funkciók nem fognak megfelelően működni.

Az IMUNI weboldal különböző típusú cookies használ, különösen „első fél” cookies, azaz kizárólag az IMUNI weboldal által használt cookies, valamint „harmadik fél” cookies (azaz harmadik fél weboldaláról származó cookies).

 

Az első féltől származó cookie-kat a felhasználói beállítások és az érintett weboldalon tett látogatása során szükséges adatok tárolására használják. A harmadik féltől származó cookies a felhasználói trendek és viselkedési minták nyomon követésére, a célzott reklámozásra használják, harmadik fél webstatisztikai szolgáltatók segítségével.

 

A trendek és viselkedési minták nyomon követésére használt harmadik féltől származó cookies kizárólag az IMUNI weboldalai és webstatisztikai szolgáltatók használják, és azokat nem osztják meg más harmadik féllel.

 

A meglátogatott webhelyek cookies tárolhatnak minden olyan információt, amelyet egy adott érintettről felfedeznek, lehetővé téve az érintett érdeklődésének és preferenciáinak nyomon követését.

 

Az IMUNI a következő cookies használja: Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel és Sklik. A használt cookies további információk a https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs#types-of-cookies; https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr/; és a https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142 oldalon találhatók.

 

Biztonság és adatvédelem

 

Az érintettek személyes adatait a legmagasabb szintű biztonság védi, mind a fizikai, mind az elektronikus formában tárolt adatokat.

Az IMUNI a személyes adatokat a konkrét teljesítéstől vagy a szerződés megszűnésétől számított legfeljebb 10 évig őrzi meg. Ezt követően az IMUNI minden személyes adatot megsemmisít.

 

Személyes adatok továbbítása harmadik félnek

 

Az IMUNI alkalmazottai és munkatársai hozzáférnek az érintettek személyes adataihoz.

 

Az IMUNI tájékoztatja továbbá, hogy az IMUNI az IMUNI-val kapcsolatban adatfeldolgozóként eljáró harmadik felek szolgáltatásait és alkalmazásait veszi igénybe az olyan konkrét feldolgozási műveletek elvégzése érdekében, amelyeket saját maga nem tud biztosítani. Ezek az adatfeldolgozók a következő kategóriákba tartoznak:

 

könyvelési/adózási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozó

 

informatikai szolgáltatásokat nyújtó vállalkozó

 

Az IMUNI megjegyzi továbbá, hogy hálózati marketingtevékenysége részeként az érintett forgalmazók személyes adatai megoszthatók azon upline szponzorációs hálózat tagjaival és munkatársaival, amelyben a tag regisztrált.

 

Személyes adatok továbbítása az Európai Unión kívülre

 

Az IMUNI kizárólag az Európai Unió országaiban vagy olyan országokban kezel személyes adatokat, amelyek az Európai Bizottság határozata alapján megfelelő szintű védelmet biztosítanak.

 

Az érintettek jogai a személyes adatok védelmével kapcsolatban

 

A személyes adatok védelmével kapcsolatban az érintettek számos joggal rendelkeznek az alábbiak szerint. Ha az érintett bármelyik jogát gyakorolni kívánja, a jelen dokumentum 1. szakaszában megadott elérhetőségeken keresztül kell kapcsolatba lépnie az IMUNI-val.

 

Az érintetteket különösen a következő jogok illetik meg:

 

(a) a tájékoztatáshoz való jog: az adatfeldolgozás és az adatvédelem alábbi elvei alapján teljesül

 

(b) hozzáférési jog: az érintett kérésére 1 hónapon belül tájékoztatást kap arról, hogy az IMUNI milyen személyes adatokat kezel róla és miért.

 

(c) a személyes adatok kiegészítéséhez és módosításához való jog: amennyiben az érintett kéri a személyes adatok módosítását vagy kiegészítését, az IMUNI módosítja a birtokában lévő személyes adatokat.

 

  1. d) az adatkezelés korlátozásához való jog: ha az érintett úgy véli, hogy az IMUNI pontatlan adatokat kezel róla, ha úgy véli, hogy az IMUNI jogellenes adatkezelést végez, de az érintett nem kívánja az összes adat törlését, vagy ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Az érintett kizárólag a személyes adatok körét vagy az adatkezelés célját is korlátozhatja.

 

(e) A hordozhatósághoz való jog: az érintett kérésére az IMUNI 1 hónapon belül gépileg olvasható formában tájékoztatja őt arról, hogy mely személyes adatait és miért kezeli, hogy az érintett átvehesse személyes adatait és továbbíthassa azokat valaki másnak.

 

  1. f) a törléshez (az elfeledtetéshez) való jog: az érintett jogos kérése esetén az IMUNI 1 hónapon belül törli az összes személyes adatát a saját rendszeréből, valamint valamennyi alvállalkozó és biztonsági másolat rendszeréből, vagy az érintett közli, hogy mely adatokat törölték, és indokolja, hogy melyeket nem lehetett törölni és miért.

(g) Panasztétel az adatvédelmi hatóságnál: ha az érintett úgy véli, hogy az IMUNI nem jogszerűen kezelte az adatait, bármikor jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál.

 

A hozzájárulás visszavonásának lehetősége

 

Az IMUNI ezúton tájékoztatja az érintettet, hogy amennyiben az érintett hozzájárulása alapján az adatkezelés meghatározott céljára személyes adatait adja meg, az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását a GDPR 7. cikkével összhangban bármikor díjmentesen visszavonja.

 

Az érintett akkor vonja vissza érvényesen a hozzájárulását, ha az 1. pontban említett bármelyik eszközzel és elérhetőségen keresztül tájékoztatja az IMUNI-t arról, hogy visszavonja a korábban megadott hozzájárulását, és ezt a tájékoztatást az IMUNI rendelkezésére bocsátja.

 

Az IMUNI ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét.

 

Hallgatás

 

Az IMUNI ezúton biztosít minden ügyfelet és potenciális ügyfelet arról, hogy alkalmazottai és munkatársai, akik bármilyen módon részt vesznek az érintettek személyes adatainak feldolgozásában, kötelesek fenntartani a személyes adatok bizalmas kezelését és az olyan biztonsági intézkedéseket, amelyek nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné a személyes adatok biztonságát. Ez a titoktartás az IMUNI-val fennálló munkaviszony vagy egyéb szerződéses kapcsolat megszűnése után is fennmarad.

 

Az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül az érintett személyes adatai az e dokumentumban kifejezetten megnevezetteken kívül más harmadik félnek nem adhatók ki.

 

Záró nyilatkozatok

 

Az IMUNI bármikor jogosult a jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzatot egyoldalúan módosítani.

 

A jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzat 2021. április 1-jén lép hatályba.