FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az IMUNI s.r.o., székhely: Bezručova 1863/58, 692 01 Mikulov, Cégjegyzékszám: 09715541 cég felhasználási feltételei a www.imuni.eu webáruházon keresztül történő termékek értékesítéséhez 

1. Bevezető rendelkezések

 

1.1. Az IMUNI sro, amelynek székhelye: Bezručova 1863/58, 692 01 Mikulov, cégjegyzékszám: 09715541 (a továbbiakban: „Eladó”), jelen Felhasználási feltételei (a továbbiakban: „FF”) az 1751. § (1) bekezdésével az adásvételi szerződéssel összefüggésben vagy annak alapján a felek kölcsönös jogai és kötelezettségei (a továbbiakban: „Ptk.”) 

1.2. A webáruházat az eladó a www.imuni.eu internetes címen található weboldalon (a továbbiakban: „honlap”) üzemelteti, a weboldal felületén (a továbbiakban: „webes felület”) keresztül.

1.3. Ezeket az FF-et akkor kell alkalmazni, ha az adásvételi szerződésben nincs más megállapodás.

1.4. Ezek a FF az adásvételi szerződés szerves részét képezik. A vevő az adásvételi szerződés megkötésével kijelenti, hogy a jelen feltételeket elolvasta, és azokkal egyetért. A vevő a megrendelés tényleges teljesítése előtt kellően tájékozódik a felhasználási feltételekről, így lehetősége van azokkal megismerkedni, vagy azokkal egyet nem értését kifejezni, de legkésőbb az adásvételi szerződés megkötéséig.

2. Termékrendelés és adásvételi szerződés megkötése

2.1. Az áruház webes felületén elhelyezett termékek minden bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles ezen termékekre vonatkozóan adásvételi szerződést kötni. A Ptk. 1732. § (2) bekezdésében foglaltak nem alkalmazandóak.

2.2. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz a termékekról, beleértve az egyes termékek árait is. Az termékek árai tartalmazzák az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat. Az termékek árai mindaddig érvényben maradnak, amíg azok az áruház webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg elfogadott feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.

2.3. A vevő a termékrendelést felhasználói fiókján keresztül vagy regisztráció nélkül közvetlenül az áruház webes felületéről adhatja le.

2.4. A Vevő a weboldalon történő regisztrációkor és a termék megrendelésekor köteles minden adatát helyesen és a valóságnak megfelelően megadni.

2.5. A vevő a kért terméket a kosárba helyezi, ahol egyúttal a mennyiségüket is kitölti, és feltünteti az esetleges további megjegyzéseket, konkrét igényeket. A megrendelésen belül a vevő a termék fizetési módját és a szállítási hely címét is kitölti. Az összes szükséges adat kitöltésével és a megrendelés a vevő végleges igazolásával válik kötelező érvényűé. Ez a megrendelés szerződéskötési ajánlatot jelent.

2.6. Az eladó és a vevő között az adásvételi szerződés a megrendelés kézbesítésével (átvételével) jön létre, amelyet az eladó e-mailben küld el a vevőnek a megrendelésben megadott vagy a felhasználói fiók létrehozásakor megadott e-mail címére („megrendelés visszaigazolása”). A megrendelés megerősítésével adásvételi szerződés jön létre.

2.7. Az eladó jogosult a megrendelést indoklás nélkül is elutasítani. A megrendelés elutasításáról a vevő 5 munkanapon belül értesítést kap.

3. Felhasználói fiók

3.1. A vevőnek lehetősége van felhasználói fiók létrehozására az áruház webes felületén. A felhasználói felületéről a vevő megrendelketi a terméket.

3.2. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést a vevő által a regisztráció során választott felhasználónév és jelszó biztosítja.

3.3. A vevő köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat bizalmasan kezelni. A vevő nem jogosult felhasználói fiókja harmadik fél általi használatát engedélyezni.

3.4. Az eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a vevő több mint 2 éve nem használja felhasználói fiókját, vagy ha a vevő súlyosan megszegi az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeit (beleértve a FF-et is).

3.5. A vevő köteles a felhasználói fiók létrehozásakor megadott adatait rendszeresen ellenőrizni, változás esetén frissíteni. Az eladó nem vállal felelősséget azért, hogy a vevő által megadott adatok hamisak vagy elavultak lesznek.

3.6. A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy éjjel-nappal elérhető, különös tekintettel a hardver és szoftver szükséges karbantartására.

4. Termékszállítás

4.1. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz a termékek csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről. A webes felületen a termékek csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha a terméket a Cseh Köztársaság területén belül szállítják. Külföldre történő kiszállítás esetén a megrendelt termék külföldre szállításának költségeit az együttműködő fuvarozók mindenkor hatályos árlistája alapján határozzuk meg.

4.2. A terméket a megadott címre a Zásilkovna s.r.o.-n (Csomagküldő) keresztül küldjük ki.

4.3. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az egyes szállítási módok az adott kézbesítési szolgáltató árlistája szerint kerülnek felszámításra, ez az ár nem része a termék árának, és a vevő köteles ezt az árat megfizetni.

4.4. A Vevő a terméket a fuvarozótól történő átvételekor köteles ellenőrizni, különösen a csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. A küldeménybe való jogosulatlan belépésre utaló csomagolás esetén a vevőnek nem kell átvennie a küldeményt a fuvarozótól.

5. Az termék ára és a fizetési feltételek

5.1. A Vevő a termék árát és a termék szállításával kapcsolatos esetleges költségeket az adásvételi szerződés szerint az alábbi módokon fizetheti ki:

5.1.1. Készpénz nélküli átutalás az eladó bankszámlájára, a visszaigazoló e-mailben küldött utasítások szerint

5.1.2 Készpénz nélküli fizetés a PayPal fizetési rendszeren keresztül

5.1.3 Készpénz nélküli fizetés kártyával

5.2. A vevő tudomásul veszi, hogy az online fizetési módok valamelyikén történő fizetés választása esetén előre fizetés szükséges, azaz a megrendelt terméket csak a megrendelt termék teljes vételárának az eladó számlájára történő befizetése után küldjük el a vevőnek.

5.3. A vevő a vételáron felül köteles megfizetni az eladónak a termék csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket a megállapodás szerinti összegben. Amennyiben a kiszállítás helyeként Csehországon kívüli helyet ad meg, úgy a megrendelt termék külföldre szállításának teljes költsége a vevőt terheli, az együttműködő fuvarozók mindenkor érvényes árlistája szerint. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza a termék csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségeket is.

5.4. Készpénz nélküli fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 napon belül esedékes. Készpénz nélküli fizetés esetén a vevő vételár fizetési kötelezettsége akkor teljesül, amikor a megfelelő összeget az eladó számláján jóváírják.

5.5. Az adóbizonylatot – számlát az eladó a termék árának megfizetése után állítja ki a vevőnek, és elektronikus formában küldi meg a vevő elektronikus címére.

5.6. Az adásvételi nyilvántartási törvény szerint az eladó köteles számlát kiállítani a vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles a befolyt bevételt az adóügyintézőnél online nyilvántartani; műszaki hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

6. Egyéb megállapodások

6.1. A vevő a termék tulajdonjogát a termék teljes vételárának megfizetésével szerzi meg.

6.2. A vevő a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy a Ptk. 1810. és azt követő §-aiban foglaltaknak megfelelően a szerződés megkötése előtt világos és közérthető tájékoztatást kapott az eladótól.

7. Az adásvételi szerződéstől való elállása a vevő – fogyasztó részéről

7.1. Az FF jelen cikke csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor a vevő a Ptk. 419. §-ában foglaltak értelmében fogyasztó.

7.2. Ha nem a következő bekezdésben említett esetről van szó, vagy más olyan esetről, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől a Ptk. 1829. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, tizennégy (14) nappal a termék átvételétől számítva. Ez az időszak a termék átvételének napjától kezdődik.

7.3. Vevő tudomásul veszi, hogy a Ptk. 1837. §-ában foglaltak szerint a Vevő kívánsága szerint módosított vagy legyártott termék szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől nem lehet elállni.

7.4. Az adásvételi szerződéstől való elállást a fenti 7.2. pontban meghatározott határidőn belül be kell jelenteni az eladónak.

7.5. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés kezdettől fogva megszűnik. A terméket a vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállásával együtt kell visszaküldenie az eladónak. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a vevő viseli a terméknak az eladóhoz való visszaküldésével kapcsolatos költségeket.

7.6. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az eladó az adásvételi szerződéstől való elállást követő tizennégy (14) napon belül visszatéríti a vevőtől kapott pénzt, ugyanúgy, ahogyan az eladó a vevőtől a kifizetett összeget megkapta. Az eladó jogosult a vevő által a termék vevőnek történő visszaküldésekor vagy egyéb módon nyújtott teljesítést is visszaadni, ha a vevő beleegyezik és a vevőt nem terheli többletköltség. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles visszaadni a kapott pénzt a vevőnek, mielőtt a vevő a terméket visszaküldené, vagy bizonyítaná, hogy a terméket az eladónak tényleg elküldte. 

7.7. A vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az eladónak visszaküldött termék sérült, elhasználódott vagy részben elhasználódott, az eladó jogosult a vevőnek okozott kár megtérítésére. Az eladó jogosult a kár megtérítéséhez való jogát egyoldalúan beszámítani a vevő vételár-visszatérítési jogába.

7.8. Ha a termékkel együtt ajándékot is átadnak a vevőnek, az ajándékozási szerződés az eladó és a vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés hatályát veszti és a vevő köteles visszaküldeni az ajándékot.

8. Hibás teljesítésből eredő jogok

8.1. Az eladó az általa leszállított termékra a vevő részére történő átadásától számított 1 év garanciát vállal.

8.2. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok (különös tekintettel a Ptk. 1914-1925. §-ai, 2099-2117. §-ai és 2161-2174. §-ai, valamint a Ptk. fogyasztói vevők esetében is a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992. sz. törvény.)

8.3. Az eladó az átvételkor értesíti a vevőt, hogy a termék az átvételkor hibátlan. Az eladó különösen azért felelős a vevővel szemben, hogy abban az időben, amikor a vevő átvette a terméket:

8.3.1. a termék rendelkezik a felek által megállapított tulajdonságokkal, megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a vevő által a termék jellegére és az általuk készített reklámra vonatkozóan leírt vagy elvárt tulajdonságokkal rendelkezik,

8.3.2.a termékek alkalmasak arra a célra, amelyet az eladó a használatra megjelölt, vagy amelyre az ilyen típusú termékekat általában használják,

8.3.3 a termék minőségben vagy kivitelben megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy modellnek, ha a minőséget vagy a kialakítást az egyeztetett minta vagy modell szerint határozták meg,

8.3.4.a termék megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban van, és

8.3.5. a termék megfelel a jogszabályi előírásoknak.

9. Panaszkezelési eljárás

9.1. Kupující je oprávněn reklamovat dodané zboží, a to buď zasláním reklamace na emailovou adresu: support@imuni.eu či poštou v sídle prodávajícího, tj. na adrese Bezručova 1863/58, 692 01 Mikulov.9.1. A vevő jogosult a leszállított termékra panasz benyújtani a support@imuni.eu email címen, vagy postai úton keresztül vagy az eladó székhelyén, azaz a Bezručova 1863/58, 692 01 Mikulov címen.

9.2. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího doručení a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu předmětu prodeje potřebná k odbornému posouzení vady.9.2. Az eladó a panaszról annak kézbesítésétől számított 3 munkanapon belül dönt, és a vevővel eltérő megállapodás hiányában e-mailben értesíti a vevőt. Ebbe az időszakba nem tartozik bele az értékesítés tárgyának megfelelő, a hiba szakmai megítéléséhez szükséges idő.

9.3. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.9.3. A  panaszt, ideértve a hibaelhárítást is, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamációtól számított 30 napon belül rendezzük, kivéve, ha az eladó és a vevő másként állapodnak meg.

9.4. Az eladó köteles a vevőnek írásbeli visszaigazolást adni arról, hogy a vevő mikor gyakorolta a jogát, mi a reklamáció tartalma és a vevő a panasz kezelésének módját kéri; valamint a panasz kezelésének időpontjáról és módjáról szóló igazolást, ideértve a javítás és annak időtartamának igazolását, vagy a panasz elutasításának írásos indoklását. 

9.5. A vevő tájékoztatja az eladót, hogy melyik jogot választotta, a hiba bejelentésével vagy indokolatlan késedelem nélkül a hiba bejelentését követően. A vevő az eladó beleegyezése nélkül nem változtathatja meg a választást.

10. Fogyasztói jogviták rendezése

10.1. A fogyasztói panaszokat az eladó a support@imuni.eu e-mail címen kezeli. Az eladó a vevő panaszának rendezésével kapcsolatos tájékoztatást küld a vevő e-mail címére.

10.2. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrző Hatóság, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, Cégjegyzékszám: 000 20 869, internetcím: https://adr.coi.cz/cs, felelős a peren kívüli eljárásokért az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták esetén. A http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform használható az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződés alapján felmerülő viták rendezésére.

10.3. Európai Fogyasztói Központ, Csehország, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, Internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz az 524/2013/EU rendelet értelmében kapcsolattartó pont az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i határozata az online vitarendezésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló törvény alapján (Online fogyasztói vitarendezési rendelet).

11. Személyes adatok kezelése

11.1. A vevő tájékoztatási kötelezettségét a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikke értelmében és a 95/46 / EK irányelv (Általános Adatvédelmi Szabályzat) (a továbbiakban: GDPR rendelet) a Vevő személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése, valamint az adásvételi szerződés megkötése céljából történő kezelésével kapcsolatos, valamint az Eladó közjogi kötelezettségeinek teljesítése céljából egy különleges dokumentumon keresztül teljesíti, ami itt érhető el: GDPR személyes adatok védelme.

12. ComGate fizetési átjáró

12.1 A fizetési átjáró szolgáltatója a ComGate Payments a.s.

12.2 A fizetéssel kapcsolatos panaszaival vagy kérdéseivel forduljon a fizetési átjáró szolgáltatójához, a ComGate Payments a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana), Gocarova trida 1754 / 48b, Hradec Kralove E-mail: payment-podpora@comgate.cz Tel: +420 228 224 267 elérhetőségeken keresztül.  

12.3 A ComGate Payments a.s. ComGate fizetési átjárón keresztül VISA, VISA Electron, MasterCard, Diners Club, Apple Pay segítségével fizethet. A fizetési átjáró lehetővé teszi a cseh és szlovák bankok fizetési gombjaival történő fizetést is.

 

 

13. Záró rendelkezések

13.1. Ha az FF bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

13.2. Kupní smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.13.2. Az adásvételi szerződést, beleértve az FF-et is, az eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

13.3. Ezen FF-ek szövegét tilos másolni, terjeszteni vagy más módon felhasználni, azzal a céllal ellentétben, amelyre ezeket az FF-et a vevőnek benyújtották.

13.4. Az adásvételi szerződésben vagy jelen FF-ben kifejezetten nem szabályozott helyzetekben a törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, így különösen a Polgári Törvénykönyv 89/2012 törvényét.

13.5. Prodávající si vyhrazuje právo měnit či doplňovat tyto OP. Veškeré změny budou registrovaným kupujícím oznámeny prostřednictvím jejich uživatelského účtu a ostatním kupujícím i potenciálním zákazníkům budou aktuálně platné OP dostupné na webové stránce.13.5. Az Eladó fenntartja a jogot ezen FF-ek megváltoztatására vagy kiegészítésére. Minden változásról a regisztrált vásárlók értesítést kapnak felhasználói fiókjukon keresztül, és a többi vásárló és potenciális vásárló számára az aktuálisan érvényes FF elérhető lesz a weboldalon.

13.6. Kupující byl s těmito OP prodávajícího řádně seznámen a s těmito souhlasí, což výslovně stvrdil v rámci objednávky.13.6. A vevő megfelelően megismerte az eladó jelen FF-it, és ezekkel egyetért, amit a megrendelésben kifejezetten megerősített.

13.7. Ezek a FF-ek 2021. május 1-től érvényesek és hatályosak