Vstupenky na Imuni Akedemiu teraz v predaji! Viac informácií

Aktuálne nie ste prihlásený. Prihláste sa alebo sa registrujte tu.

Vedecky dokázané: Konope ako zázrak, ktorý pomáha chrániť pred korona vírusom

Tento článok sa opiera iba o solídne vedecky podložené fakty.

Vzhľadom k medzinárodnej agende, ktorá tvrdo potláča akékoľvek fakty ohľadom alternatívnej liečby a prevencie proti chorobe COVID-19, je možné, že budeme nútení tento článok odstrániť.

Do tej doby zdieľajte, nech sa tieto informácie dostanú k čo najviac ľuďom.

Tento článok je iba výpis poznatkov z najnovších vedeckých štúdií. Akúkoľvek liečbu alebo terapiu je nutné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.

SDÍLET NA FACEBOOK

Čo sú to vírusy, ako fungujú?

Vírusy sú neživé. Nedokážu sa samy množiť ako baktérie. Nemajú potrebné vybavenie, ktorým by mohli prepisovať svoju genetickú informáciu, ani aparát na výrobu vlastných stavebných kameňov. Vírus ale nechce primárne organizmus zničiť, chce ho len využiť na svoje množenie. Biologický vírus vnikne do bunky a svoju krátku genetickú informáciu použije na to, aby ovládol jej funkcie pre svoje potreby. V tom sa líšia od baktérií, ktoré tiež môžu vnikať do buniek, ale dokážu sa množiť samy. Vírus, pokiaľ je mimo organizmu na nejakom povrchu, sám nedokáže urobiť nič.

Ako vírusy v tele pôsobia?

Vírus napadne bunku a tá chce vírusu zabrániť, aby sa množil. To môže urobiť napríklad tak, že spácha programovanú bunkovú samovraždu. Lenže vírus tomu vie zabrániť, zakáže bunke, aby spáchala samovraždu, a zrýchli jej metabolizmus, aby rýchlejšie tvorila jeho nové genómy. Skrátka ju ovládne a urobí z nej továreň na nové vírusy. Každá bunka v tele ukazuje na svojom povrchu, čo sa v nej deje. Keď je infikovaná vírusom, aj to sa po chvíli ukáže na jej povrchu. Vyšle signál: „Som infikovaná!“ Vírus jej však aj v tom dokáže zabrániť. Zakáže, aby ukazovala, čo v nej je. Súčasťou nášho organizmu sú aj kontrolné bunky, ktoré zasiahnu. Pochopia, že je v nej vírus, a zabijú ju. Ale aj proti tomu vie vírus ísť. Dokáže donútiť bunku, aby na svojom povrchu vytvorila receptory, ktoré kontrolné bunky inhibujú. Je to boj, rôzne vírusy vedia ísť proti imunitnému systému rôznym spôsobom.

Aké sú špecifiká vírusu SARS-CoV-2?

Viaže sa na ľudský bunkový receptor ACE-2 a jeho špecifikom je, že veľmi silne a rýchlo. To zabraňuje protilátkam, aby sa naň nadviazali a neutralizovali ho. Kliknite sem pre zobrazenie vedeckej štúdie Cannabidiol inhibits SARS-CoV-2 replication through induction of the host ER stress and innate immune responses

Vedecká štúdia uvádza

Šírenie SARS-CoV-2 a pokračujúca pandémia COVID-19 podčiarkujú potrebu nových spôsobov liečby. Tu uvádzame, že kanabidiol (CBD) inhibuje (zabraňuje) infekcii SARS-CoV-2 v bunkách au myší. CBD a jeho metabolit 7-OH-CBD (vzniká premenou CBD v črevách a pečeni), účinne blokujú replikáciu SARS-CoV-2 v pľúcnych epiteliálnych bunkách, toto ale neplatilo pre THC alebo iné testované kongenerické (rovnakého pôvodu) kanabinoidy. CBD pôsobí po vstupe vírusu, inhibuje expresiu (zabraňuje šíreniu) vírusového génu a ruší mnoho účinkov SARS-CoV-2 na transkripciu hostiteľského génu. CBD čiastočne inhibuje replikáciu SARS-CoV-2 tým, že upreguluje stresovú reakciu hostiteľského endoplazmatického retikula (ER) IRE1α RNázy a signálnej dráhy interferónu. V zodpovedajúcich skupinách ľudských pacientov z National COVID Cohort Collaborative mal CBD (100 mg/ml perorálny roztok na lekársky predpis) významnú negatívnu súvislosť s pozitívnymi testami SARS-CoV-2. Táto štúdia zdôrazňuje CBD ako potenciálne preventívne činidlo pre počiatočnú fázu infekcie SARS-CoV-2 a zaslúži si budúce klinické štúdie. V súčasnej dobe varujeme pred používaním nelekárskych prípravkov, vrátane požívatín, inhalantov alebo topických prípravkov ako preventívne alebo liečebné terapie. CBD sa rýchlo metabolizuje v čreve a pečeni na dva hlavné metabolity, 7-karboxy-kanabidiol (7-COOH-CBD) a 7-hydroxy-kanabidiol (7-OH-CBD). CBD a jeho 7-OH-CBD metabolit sú aktívne a ekvipotentné (rovnako účinné) zložky na liečbu epilepsie. Rovnako ako CBD, 7-OH-CBD účinne inhiboval replikáciu SARS-CoV-2 v bunkách A549-ACE2 a bol pre bunky netoxický. Analýza hladín v krvnej plazme u zdravých pacientov užívajúcich 1500 mg denne roztoku CBD schváleného FDA (Epidiolex) ukázala maximálnu koncentráciu (Cmax) po 7 dňoch pre CBD a 7-OH-CBD 1,7 μM a 0,56 μM, v tomto poradí;Cmax je možné ďalej niekoľkonásobne zvýšiť súčasným podávaním s jedlom s vysokým obsahom tuku.

Preložené do bežného jazyka

Užívanie CBD môže preventívne pôsobiť proti alebo zabrániť rozvinutiu infekcie COVID19. CBD a jeho metabolit 7-OH-CBD zhodne ovplyvňujú mechanizmy, ktorými vírus SARS-CoV-2 komunikuje s hostiteľskou bunkou. V prípade, že je prítomný CBD v dostatočnom množstve, tak ACE2 receptory bunky reagujú odlišne na proteíny vírusu. Vírus nemôže bunku ovládnuť a tým sa množiť, pretože bunka sa bráni. CBD tak v počiatočných fázach choroby môže významne prispieť k zníženiu vírusovej nálože v organizme a napomôcť k ľahkému priebehu choroby. Dôležité oznámenie je tiež, že ich sa neprejavila žiadna forma toxicity (škodlivosti) CBD pre testované bunky.
SDÍLET NA FACEBOOK

Výsledky výskumu Oregonskej štátnej univerzity

V poslednom týždni vedci z farmaceutickej fakulty Oregonskej štátnej univerzity a kolegovia z Oregonskej univerzity pre zdravie a krásu skúmali správanie základného konopného kanabinoidu (molekula kyseliny kanabigerolovej (CBGA) – a jej syntetizovanej karboxylovej kyseliny THCA a CBDA) rastlinného -2 a výsledky uverejnili v odbornom časopise Journal of Natural Products.

Prelomový experiment, ktorý potvrdil ochranné účinky kanabinoidov proti korona vírusu

Tento experiment bol prelomový, pretože vedci vďaka nemu zistili, že všetky spomínané kanabinoidy fungujú ako lepidlo, ktoré čiastočky vírusu naviažu a seba a vďaka tomu nemôžu ďalej prenikať do epitelových buniek sliznice ľudského tela. Molekuly kanabinoidových kyselín majú totiž tvar, ktorý zapadá do kritických častí vírusu a mení tak jeho podobu. Podľa experimentu sú najvhodnejšie molekuly kyselín CBDA a CBGA, ktoré zmenili podobu vírusu do takej miery, že už nedokázali preniknúť do bunky a spôsobiť infekciu. Kanabinoidy sú teda zdrojom unikátneho mixu látok a majú obrovský farmaceutický potenciál.
SDÍLET NA FACEBOOK

Tento článok je iba výpis poznatkov z najnovších vedeckých štúdií. Akúkoľvek liečbu alebo terapiu je nutné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.